Gå till innehåll

Funktionärer

Styrelse och sektioner valda vid årsmötet 2023-01-28

Styrelse:
Ordförande: Jonny Wikström
Sekreterare: Mimmi Sparf
Kassör: Maria Högvall
Ledamot: Kristina Hacker
Ledamot: Palle Peterson
Suppleant: Helena Jönis
Suppleant: Sirkka Lytter

Barn- och ungdomssektion:
Vilande

Dans- och musiksektion:
Anders Tull(S)
Jonny Wikström

Festkommitté:
Maria Högvall(S)
Britt-Marie Bärnlund
Kicki Tull
Gun Snis
Anna-Greta Modala

Webbmaster:
Jonny Wikström