Gå till innehåll

Funktionärer

Styrelse och sektioner valda vid årsmötet 2017-02-04

Styrelse:
Ordförande: Jonny Wikström
Sekreterare: Mimmi Sparf
Kassör: Maria Högvall
Ledamot: Karin Nordström
Ledamot: Britt-Marie Bärnlund
Suppleant: Maj-Lis Fändriks
Suppleant: Mats Liss

Barn- och ungdomssektion:
Vilande

Dans- och musiksektion:
Anders Tull(S)
Jonny Wikström

Festkommitté:
Maria Högvall(S)
Maj-Lis Fändriks
Yngve Wästgärds
Gun Snis
Kicki Tull
Anna-Greta Modala

Arkivkommitté:
Kicki Tull(S)
Maj-Lis Fändriks
Göran Fändriks

Webbmaster:
Jonny Wikström